Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σε τροχιά υλοποίησης οι ιδέες των παράκτιων αλιέων της Αλοννήσου

Σε τροχιά υλοποίησης οι ιδέες των παράκτιων αλιέων της Αλοννήσου

0


Συνεπές στο «ραντεβού» του με τους παράκτιους αλιείς της Αλοννήσου, το Ίδρυμα Thalassa διοργάνωσε νέο κύκλο συμμετοχικών εργαστηρίων, το διάστημα 14-16 Νοεμβρίου στην Αλόννησο. Τα συγκεκριμένα εργαστήρια αποτέλεσαν τη συνέχεια των αντίστοιχων πρώτων που είχαν πραγματοποιηθεί στις 17 & 18 Οκτωβρίου, στη διάρκεια των οποίων οι παράκτιοι αλιείς είχαν αναδείξει 4 βασικές θεματικές, τις οποίες προτεραιοποίησαν σε σχέση με τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους και τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων στην περιοχή δραστηριοποίησής τους. Οι θεματικές αυτές ήταν η φύλαξη του θαλάσσιου πάρκου Αλοννήσου Β. Σποράδων, η ουσιαστικότερη ενημέρωσή τους για θέματα που τους αφορούν, η πρόσβασή τους στην αγορά και ο έλεγχος της παράνομης ερασιτεχνικής αλιείας.

Όπως είχε επισημανθεί, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε με τη χαρτογράφηση των ζητημάτων, αλλά συνεχίστηκε με τα πρόσφατα εργαστήρια, με τα οποία έγινε το επόμενο κρίσιμο βήμα, που ήταν η σε βάθος ανάλυσή τους και η χάραξη της πορείας υλοποίησης συγκεκριμένων και άμεσων  δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό,  οι θεματικές που είχαν αναδειχθεί αναπτύχθηκαν σε ξεχωριστό εργαστήριο η καθεμία, προκειμένου να αποφασιστούν άμεσα βήματα και πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των παράκτιων αλιέων του νησιού και να τους δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Για τον λόγο αυτό, στα ανοιχτά εργαστήρια του Νοεμβρίου, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε., της Αναπτυξιακής Πηλίου Α.Ε., του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, αλλά και της αλιευτικής κοινότητας εκτός Αλοννήσου, οι οποίοι εισέφεραν κρίσιμες πληροφορίες για χρηματοδοτικά προγράμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αλιείς Αλοννήσου, για εναλλακτικές μορφές αλιείας, όπως τον αλιευτικό τουρισμό,  για τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις και τις επιστημονικές μελέτες που αφορούν τον αλιευτικό κλάδο.

Από την πλευρά τους, οι αλιείς της Αλοννήσου, οι οποίοι μάλιστα εξέλεξαν πρόσφατα το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου τους, παρακολούθησαν με ζωηρό ενδιαφέρον την ενημέρωση που τους έγινε και έλαβαν κάποιες σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του επαγγέλματος και του τόπου τους. Καταρχάς αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στη φύλαξη του θαλάσσιου πάρκου, μέσω του συλλογικού τους οργάνου, ώστε να προστατευθούν τα ιχθυαποθέματά του και να διασφαλιστεί η νομότυπη άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας.  Παράλληλα αποφασίστηκε η ενδυνάμωση του Συλλόγου Αλιέων Αλοννήσου, μέσα από την ανανέωση των μέσων προβολής και επικοινωνίας του, η εντατικοποίηση της δικτύωσής του με φορείς, επιχειρήσεις και άλλους αλιευτικούς συλλόγους, η συνεχής ενημέρωσή του για χρηματοδοτικά προγράμματα με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους και η ενεργοποίησή του για την προοπτική πιστοποίησης των αλιευμάτων με προέλευση από το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του εργαστηρίου για την ερασιτεχνική αλιεία, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην επαναφορά της άδειας ερασιτεχνικής αλιείας και τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για την αλιευτική δραστηριότητα, και τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι ερασιτέχνες αλιείς της Αλοννήσου συμφώνησαν ότι πρόκειται για ένα μέτρο αναγκαίο και προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το Ίδρυμα Thalassa ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν με ενθουσιασμό στα εργαστήρια για το ενδιαφέρον τους και για τη σημαντική συμβολή τους στον σχεδιασμό μιας πιο βιώσιμης παράκτιας αλιείας στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Β. Σποράδων.Source link