Αρχική Μαγνησία Ερευνητικό πρόγραμμα AGROMIX από την συμβατική γεωργία σε μεικτά αγροδασικά συστήματα (ήχος)

Ερευνητικό πρόγραμμα AGROMIX από την συμβατική γεωργία σε μεικτά αγροδασικά συστήματα (ήχος)

0


Η γεωργία και η χρήση γης βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Η συμβατική γεωργία είναι μια από τις κύριες αιτίες που οδηγούν στην υποβάθμιση των εδαφών και στην κλιματική αλλαγή. Όμως με αναγεννητικές γεωργικές προσεγγίσεις και πρακτικές όπως η αγροδασοπονία, η γεωργία μπορεί να γίνει η ίδια ένα μέρος της λύσης, υποστήριξε η ερευνήτρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AGROMIX Μαριλένα Ράινχαρτ- Κολέμπα, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα από πλευράς Ελλάδας.

Η έρευνα εκτείνεται σε 14 χώρες της Ευρώπης, με 12 πιλοτικά αγροκτήματα και 8 πειραματικούς αγρούς μακροχρόνιας έρευνας και ο στόχος είναι η δημιουργία πρακτικών εγχειριδίων/εργαλείων και πολιτικών προτάσεων με στόχο την στήριξη των παραγωγών στην μετάβαση από τη συμβατική γεωργία σε μεικτά και αγροδασικά συστήματα παραγωγής.

Το ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου Coventry του Ηνωμένου Βασιλείου και ενώνει ερευνητές και παραγωγούς στην κοινή διερεύνηση αυτών των προσεγγίσεων και των τρόπων μετάβασης προς μια ανθεκτική γεωργία και προς βιώσιμες γεωργοδιατροφικές αλυσίδες αξιοποίησης στην Ευρώπη.

Ερευνητικό πρόγραμμα AGROMIX από την συμβατική γεωργία σε μεικτά αγροδασικά συστήματα (ήχος)

Διαδικτυακή έρευνα για την προθυμία εφαρμογής της αγροδασικής ή μεικτής γεωργίας

Η γεωργία και η χρήση γης βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Η συμβατική γεωργία είναι μια από τις κύριες αιτίες που οδηγούν στην υποβάθμιση των εδαφών και στην κλιματική αλλαγή. Όμως με αναγεννητικές γεωργικές προσεγγίσεις και πρακτικές όπως η αγροδασοπονία, η γεωργία μπορεί να γίνει η ίδια ένα μέρος της λύσης. Υπό τον συντονισμό του πανεπιστημίου Coventry, το ερευνητικό πρόγραμμα AGROMIX “ΑΓΡΟδασοπονικά και ΜΕΙKτά γεωργικά συστήματα – Συμμετοχική έρευνα για την συμβολή στην μετάβαση προς μια ανθεκτική και αποτελεσματικής χρήσης γης στην Ευρώπη” ενώνει ερευνητές και παραγωγούς στην κοινή διερεύνηση αυτών των προσεγγίσεων και των τρόπων μετάβασης προς μια ανθεκτική γεωργία και προς βιώσιμες γεωργοδιατροφικές αλυσίδες αξιοποίησης στην Ευρώπη.

Ερευνητικό πρόγραμμα AGROMIX από την συμβατική γεωργία σε μεικτά αγροδασικά συστήματα (ήχος)

Ένας σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι η καταγραφή των δυνατοτήτων και των εμποδίων μιας ευρύτερης εφαρμογής της μεικτής ή/και αγροδασικής χρήσης της γης. Τι μας μαθαίνουν οι εμπειρίες των παραγωγών τέτοιων αγροοικοσυστημάτων; Ποιες αλυσίδες αξιοποίησης και ποιες συνεργασίες είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για τους παραγωγούς τέτοιων συστημάτων; Και τι πρέπει να λάβουν υπόψη τους όσοι θέλουν να ενεργοποιηθούν στην μεικτή/αγροδασική καλλιέργεια αλλά και όσοι συμμετέχουν στην διαμόρφωση της γεωργικής πολιτικής;

Όπως υποστήριξε η κ. Ράινχαρτ- Κολέμπα, μιλώντας στην ενημερωτική περιφερειακή εκπομπή “Θεσσαλικό Περισκόπιο”, το πλαίσιο του πέμπτου πακέτου εργασίας του AGROMIX πραγματοποιείται μια κοινωνικοοικονομική έρευνα πάνω στις προϋποθέσεις για την μετάβαση στην μεικτή και αγροδασική παραγωγή σε έξι χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με το Ευρωπαϊκό Αγροικολογικό Δίκτυο ως εταίρο (Agroecology Europe). Συγκεκριμένα εξετάζεται η πολύμορφη περιοχή της
Θεσσαλίας, όπου συναντάμε αρόσιμες καλλιέργειες στον κάμπο, δενδρώδεις καλλιέργειες στις ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές και ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικήςκτηνοτροφίας.

Η συνέντευξη της ερευνήτριας Μαριλένας Ράινχαρτ- Κολέμπα, στο “Θεσσαλικό Περισκόπιο” της ΕΡΤ Βόλου
Ερευνητικό πρόγραμμα AGROMIX από την συμβατική γεωργία σε μεικτά αγροδασικά συστήματα (ήχος)

Ως κινητήρια δύναμη του πρωτογενή τομέα στην χώρα αλλά και ως περιοχή που ήδη αντιμετωπίζει προκλήσεις υποβάθμισης των εδαφικών και υδάτινων πόρων, σημαντική θα είναι η κατεύθυνση που θα πάρουν τα επόμενα χρόνια οι θεσσαλικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σημαντικό είναι λοιπόν να εξεταστούν οι απόψεις των ίδιων των παραγωγών για να μπορεί να εξελιχθεί ένα ευνοϊκό πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον μετάβασης σε μια πιο ανθεκτική χρήση γης, καθώς η δημιουργία ενός βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Απαντώντας σε ένα σύντομο και ανώνυμο ερωτηματολόγιο δεκαπέντε λεπτών αγρότες και αγρότισσες της Θεσσαλίας μπορούν να εκφράσουν κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να φανταστούν την μετάβαση των εκμεταλλεύσεών τους σε πολυλειτουργικά αγροοικοσυστήματα και να συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην συνδιαμόρφωση ενός ευνοϊκού πολιτικο-οικονομικού πλαισίου.

Ερευνητικό πρόγραμμα AGROMIX από την συμβατική γεωργία σε μεικτά αγροδασικά συστήματα (ήχος)
Ερευνητικό πρόγραμμα AGROMIX από την συμβατική γεωργία σε μεικτά αγροδασικά συστήματα (ήχος)
Ερευνητικό πρόγραμμα AGROMIX από την συμβατική γεωργία σε μεικτά αγροδασικά συστήματα (ήχος)
Ερευνητικό πρόγραμμα AGROMIX από την συμβατική γεωργία σε μεικτά αγροδασικά συστήματα (ήχος)

Source link