Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Πρόταση για σύστημα ασύρματης προληπτικής δασοπροστασίας θα υποβάλει ο Δήμος Αλοννήσου

Πρόταση για σύστημα ασύρματης προληπτικής δασοπροστασίας θα υποβάλει ο Δήμος Αλοννήσου

0

Πρόταση στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης ηλεκτρονικής προληπτικής δασοπροστασίας με τη χρήση καμερών με υπέρυθρους αισθητήρες για την αναγνώριση καπνών και προμήθεια drone, θα υποβάλει ο Δήμος Αλοννήσου, ενώ θετική είναι η απόφαση που έλαβε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο. O Δήμος θα υποβάλει πρόταση για τις δασικές εκτάσεις που βρίσκονται κατά πλήρη κυριότητα στην ιδιοκτησία του. Αντικείμενο της πρότασης αποτελεί η προμήθεια καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης, εντοπισμού, παρακολούθησης και έγκαιρης αντιμετώπισης συμβάντων πυρκαγιάς με ταυτόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου. Συνοπτικά, στο πλαίσιο της πρότασης, ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού: ειδικές κάμερες, υποδομές φύλαξης, εξοπλισμό και λογισμικό κέντρων ελέγχου, σύστημα drone, δημιουργία χαρτογραφικής υποδομής GIS- καταγραφή βλάστησης και καύσιμης ύλης, δημιουργία θεματικών και επιχειρησιακών χαρτών περιοχής, εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών, δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου, προμήθεια-εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογής πυροπροστασίας, δημιουργία σεμιναρίων πυρκαγιάς, ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη.
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός εκτιμάται σε 1,2 εκ. ευρώ και το ποσοστό χρηματοδότησης θα ανέλθει στο 100% από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε δύο έτη.
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2020. Το Τεχνικό Πρόγραμμα τροποποιήθηκε προκειμένου να περιληφθούν η αύξηση ποσού για την προμήθεια εφαρμογής λογισμικού- ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, να περιληφθεί η αγορά ακινήτων για τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, να περιληφθεί η προμήθεια και μεταφορά ενός μηχανήματος έργου ( μικρός εκσκαφέας).