Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Πρωτοβουλία του Δήμου Αλοννήσου για το πρόγραμμα μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών

Πρωτοβουλία του Δήμου Αλοννήσου για το πρόγραμμα μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών

0

Απέτυχε το πρόγραμμα μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στην Αλόννησο και αναλαμβάνει ο Δήμος να βρει λύση. Το 2013 είχε εγκριθεί η συνεργασία του Δήμου Αλοννήσου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α) για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και ανανεώθηκε τον Μάιο του 2018.
Εξαιτίας όμως, πολλών προβλημάτων που υπήρχαν με τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από την Αλόννησο στον Βόλο όπως αδυναμία εργολάβου μεταφοράς και προβληματικά δρομολόγια πλοίων το πρόγραμμα της ανακύκλωσης του μπλε κάδου τους τελευταίους μήνες του 2018 δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του Δήμου. Για τον λόγο αυτό και μετά από αίτημα του Δήμου προς στην ΕΕΑΑ για αλλαγή της μεταξύ τους σύμβασης, ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου συλλογής, φόρτωσης, μεταφόρτωσης, μεταφοράς (αδιάλεκτου υλικού του ρεύματος συλλογής αποβλήτων συσκευασίας) και διαλογής αποβλήτων συσκευασίας. Η ΕΕΑΑ θα επιδοτεί τον Δήμο για τη μεταφορά του αδιάλεχτου υλικού του ρεύματος της χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασίας, από τον Δήμο σε Κέντρο Διαλογής. Τέλος, η ΕΕΑΑ θα επιδοτεί τον Δήμο, έναντι της υποχρέωσης του Δήμου να εκτελέσει το πρόγραμμα της ανακύκλωσης με σκοπό την ανάκτηση των αποβλήτων συσκευασίας στο πλαίσιο του έργου της ανακύκλωσης.

Ο Δήμος στο εξής έχει την πλήρη ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου ανακύκλωσης. Ειδικότερα έχει επιλέξει να διενεργεί την αποκομιδή, μεταφορά και διαλογή με ευθύνη του και να διαθέτει τα απόβλητα συσκευασίας ώστε να παράγονται . διαφορετικά είδη δευτερογενών υλικών, τα οποία θα προωθούνται προς ανακύκλωση – αξιοποίηση.
Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του, οι εκάστοτε αναγκαίες εργασίες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού συλλογής (κάδοι, οχήματα) που χρησιμοποιείται για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ώστε να διατηρούνται πάντοτε σε καλή κατάσταση με σκοπό την ομαλή λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης.
Έναντι της υποχρέωσης του Δήμου να εκτελέσει πρόγραμμα ανακύκλωσης με σκοπό την ανάκτηση των αποβλήτων συσκευασίας στο πλαίσιο του έργου ανακύκλωσης η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Δήμο για το έτος 2019 τίμημα υπολογιζόμενο ως εξής:
Για όλα τα άλλα ανακτώμενα απόβλητα συσκευασίας, εκτός από χαρτί / χαρτόνι, 120 € για κάθε ανακτώμενο τόνο.
Για το χαρτί / χαρτόνι συσκευασίας, 10 € για κάθε ανακτώμενο τόνο. Για όλα τα ανακτώμενα υλικά συσκευασίας καταβάλλεται για το έτος 2019 το ποσό των 50 ευρώ ανά τόνο ως επιπλέον ενίσχυση, για τα έξοδα μεταφοράς / πώλησής τους εκτός νησιού.

Προηγούμενο άρθροAlonissos Challenge 2019 που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου
Επόμενο άρθροΠραγματοποιήθηκαν 993 εξετάσεις απο τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) στην Αλόννησο