Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Μεγάλες απώλειες νερού από τη λιμνοδεξαμενή Αλοννήσου

Μεγάλες απώλειες νερού από τη λιμνοδεξαμενή Αλοννήσου

0

Μεγάλες απώλειες νερού καταγράφονται στη λιμνοδεξαμενή Αλοννήσου, που ήδη οι πολίτες πληρώνουν ακριβό νερό που προέρχεται από αφαλάτωση.
Προκειμένου να ερευνηθούν οι αιτίες απωλειών νερού και οι δυνατότητες αξιοποίησης του κατασκευασμένου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έργου της λιμνοδεξαμενής στη θέση Καστανιά, με στόχο τη λειτουργία του έργου, την παροχή νερού και την τροφοδότηση των δικτύων, είναι απαραίτητη η σύνταξη Γεωτεχνικής Έρευνας. Η μελέτη θα κοστίσει 24.800,00 ευρώ.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης είναι τρεις μήνες.

Στο μεταξύ πήρε παράταση δύο μηνών η προθεσμία έναρξης της μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 200 κ.μ. στη θέση Στενη Βάλλα. Για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στον Δήμο Αλοννήσου έχει υπογραφεί σύμβαση στις 12 Απριλίου 2018 με την εταιρεία Sychem A.E. Ο ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υπογραφή της, να παράσχει πόσιμο νερό στο επίπεδο των ποιοτικών και χαρακτηριστικών και των τεχνικών προδιαγραφών. Από τον Μάιο ο Δήμος Αλοννήσου αιτήθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σκοπέλου την απαλλαγή από την έκδοση Άδειας Δόμησης και τη χορήγηση βεβαίωσης για τις χρήσεις γης, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες αδειοδότησης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και οι διαδικασίες ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΔΔΗΕ της μονάδας αφαλάτωσης στη Στενή Βάλα. Η Υπηρεσία Δόμησης χορήγησε Βεβαίωση για τις χρήσεις γης στις 13.06.2018 και απαλλαγής από Άδεια Δόμησης στις 22.06.2018.
Στη συνέχεια (03.07.2018) ζητήθηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ, παροχή για την ηλεκτροδότηση της μονάδας αφαλάτωσης στη Στενή Βάλα. Η ΔΕΔΔΗΕ απαίτησε και βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση, η οποία ζητήθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης με αίτηση στις 10.07.2018 και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία ηλεκτροδότησης της μονάδας.