Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Απαγορεύσεις προσέγγισης ελλιμενισμού στις Β. Σποράδες από το Λιμεναρχείο Σκιάθου

Απαγορεύσεις προσέγγισης ελλιμενισμού στις Β. Σποράδες από το Λιμεναρχείο Σκιάθου

0

Το Λιμεναρχείο Σκιάθου, με απόφαση που υπεγράφη από τον λιμενάρχη, πλωτάρχη Νικ. Κατσάμπα και δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», ορίζει μέτρα για την κυκλοφορία -αγκυροβολία – προσέγγιση σκαφών σε παραλίες – χώρους λήψης θαλάσσιου λουτρού νήσων Σκιάθου – Σκοπέλου – Αλοννήσου.
Ειδικότερα:
– Απαγορεύεται από 1η Μαΐου έως και 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους, η πόντιση κάθε φύσεως μόνιμου αγκυροβολίου, η πρόσδεση σκαφών σε σταθερά ή μη σημεία των ακτών με σχετική προέκταση σχοινιών – αλυσίδων, καθώς και η αγκυροβολία κάθε είδους σκάφους, σε παραλιακούς χώρους εντός των ορίων που σημαίνονται με ευδιάκριτους εν σειρά σημαντήρες, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη λήψη θαλάσσιου λουτρού.
Επιτρέπεται η μη μόνιμη αγκυροβολία σκαφών, στις ανωτέρω περιοχές, μόνο στα ακραία σημεία των παραλιών και εκτός της οριοθετημένης περιοχής λουομένων.
Σε περιοχές – παραλίες του νησιού, στις οποίες δεν υφίστανται οριοθετημένες περιοχές λουομένων, επιτρέπεται η μη μόνιμη αγκυροβολία σκαφών, μόνο στις άκρες των παραλιών αυτών και σε ικανή απόσταση από την ακτογραμμή.

Ο μέγιστος αριθμός των σκαφών και τα σημεία αγκυροβολίας θα καθορίζονται από τη Λιμενική Αρχή. Οι εκμισθωτές των θαλασσίων μέσων αναψυχής, θα αγκυροβολούν τα σκάφη τους, εντός ή εκατέρωθεν των διαύλων, αναλόγως της περιοχής δραστηριοποίησής τους, κατόπιν συνεννόησης με τη Λιμενική Αρχή.
– Η προσέγγιση σκαφών στις παραλίες – χώρους λουομένων, θα διενεργείται εντός των οριοθετημένων διαύλων, όπου αυτοί υφίστανται, ενώ σε λοιπές περιοχές τα σημεία προσέγγισης θα καθοριστούν από την Λιμενική Αρχή και θα σημανθούν κατάλληλα.
Τα ανωτέρω σημεία προσέγγισης εφαρμόζονται τόσο για τα σκάφη αναψυχής, όσο και για τα επαγγελματικά Ε/Γ- Τ/Ρ πλοία που εκτελούν θαλάσσιες εκδρομές – περιηγητικούς πλόες.