Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Διαγωνισμός για αφαλάτωση του νερού

Διαγωνισμός για αφαλάτωση του νερού

0

«Στον αέρα» βγαίνει σήμερα ο διαγωνισμός για την αφαλάτωση του νερού στην Αλλόνησο και η σύμβαση με τον ανάδοχο θα είναι πενταετούς διάρκειας. Για πέντε χρόνια το ποσό που θα πληρωθεί για νερό από τους κατοίκους προς τον πάροχο θα είναι 1.320.000 ευρώ για 880.000 κυβικά, με τον δήμαρχο του νησιού κ. Βαφίνη να δηλώνει στη «Θ» πως θα γίνουν μειώσεις στα τιμολόγια.
«Θα προχωρήσουμε σε μειώσεις των τιμολογίων και πιστεύουμε πως ο διαγωνισμός θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα» ανέφερε ο κ. Βαφίνης.

Η υδροδότηση της Αλοννήσου γίνεται μέσω τριών υδρομαστεύσεων και δώδεκα γεωτρήσεων. Η δυναμικότητα των πηγών και των υδρομαστεύσεων είναι συνολικά, περίπου 100κ.μ./ημέρα ενώ των γεωτρήσεων περίπου 800 κ.μ./ημέρα. Η παραγόμενη ποσότητα νερού αποθηκεύεται σε δεξαμενές και από εκεί καταλήγει στα επιμέρους δίκτυα διανομής. Η παραπάνω ποσότητα δεν επαρκεί για να καλύψει ούτε τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων του νησιού πόσο μάλλον τις ανάγκες των επισκεπτών/τουριστών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Εκτός των γεωτρήσεων και πηγών υπάρχουν και ορισμένες πηγές, οι οποίες όμως δεν είναι συνδεδεμένες με τις υδατοδεξαμενές, ούτε και με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης. Οι πηγές αυτές είναι στις θέσεις: Αγ. Γεώργιος – Καρδάμι, Μηλιά, Πατητήρι – Βρύση, Βρυσίτσα, Παναγιά-Βουνό. Το νερό που αντλείται από τις γεωτρήσεις και τις πηγές καταλήγει σε συνολικά δεκατέσσερις δεξαμενές από τις οποίες υδρεύονται οι διάφοροι οικισμοί.

Η υδροδότηση των περιοχών ευθύνης του Δήμου Αλοννήσου είναι σήμερα οριακή ποσοτικά με εντονότερα προβλήματα το θέρος λόγω της μεγάλης ζήτησης και υπερκατανάλωσης. Τους καλοκαιρινούς μήνες η υδροδότηση όλων των οικισμών δεν είναι συνεχής και γίνεται εναλλάξ. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι απαιτείται η υιοθέτηση μιας δραστικής λύσης που θα παράσχει πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας τουλάχιστον 600 κ.μ. ανά ημέρα, με ελεγχόμενο ρυθμό τροφοδοσίας του συστήματος διανομής, για κάλυψη της ζήτησης αιχμής αλλά την άμεση κάλυψη των αναγκών για το θέρος αλλά και τον χειμώνα που θα τροφοδοτεί τους κύριους οικισμούς. Επίσης υπάρχει και η αναγκαιότητα για άλλα 200 κ.μ νερό για το δεύτερο δίκτυο που τροφοδοτεί τις περιοχές της Στενής Βάλλας, Καλαμάκια, Άγιος Δημήτριος, Μπαμπακιές μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες όπου το πρόβλημα είναι μεγάλο. Στο πλαίσιο, αυτό προτάθηκε και υιοθετήθηκε η λύση της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, τόσο από τεχνολογική άποψη όσο και περιβαλλοντική και οικονομική καθώς και από πλευράς ασφάλειας υδροδότησης. Από τις διαθέσιμες σήμερα εμπορικά διαθέσιμες μεθόδους αφαλάτωσης προτείνεται η αντίστροφη όσμωση, λόγω των συνεχών τεχνολογικών βελτιώσεων των μεμβρανών, της μη διαθεσιμότητας θερμικής ενέργειας που θα έκανε ελκυστική τη χρήση θερμικών μεθόδων, της απλότητας λειτουργίας αλλά κυρίως του κόστους παραγωγής νερού για την εξεταζόμενη παροχή (600 κυβικά /ημέρα και 200 κυβικά/ημέρα).

Αντικείμενο των προσφορών που θα δεχτεί ο Δήμος θα είναι η προμήθεια πόσιμου νερού από δύο διαφορετικές μονάδες αφαλάτωσης, εξαιτίας των δυο διαφορετικών δικτύων, μέγιστης ποσότητας 600 κ.μ. ημερησίως μέχρις συνολικής ποσότητας 160.000 κ.μ./έτος και 200 κ.μ ημερησίως μέχρι συνολική ποσότητα 16.000 κ.μ/έτος αντίστοιχα. Το πόσιμο νερό θα παρέχεται στον Δήμο Αλοννήσου μέσω των δύο ξεχωριστών συστημάτων επεξεργασίας θαλασσινού νερού για παραγωγή πόσιμου νερού, μέγιστης δυναμικότητας 600 κυβικά ανά ημέρα και 200 κυβικά ανά ημέρα αντίστοιχα για διάστημα 60 μηνών, προς κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των κυρίως οικισμών (Πατητήρι, Βότση, Ρουσούμ, Αγιά. Παρασκευή, Παλαιό Χωριό) αλλά και των περιοχών που έχουν διαφορετικό δίκτυο (Στενή Βάλλα, Μπαμπακιές, Άγιος Δημήτριος, Καλαμάκια). Η ελάχιστη συνολική ποσότητα επεξεργασμένου νερού που θα προμηθεύεται ο Δήμος Αλοννήσου από τον ανάδοχο θα ανέρχεται σε 176.000 κ.μ. m 3 /έτος.

Ο Δήμος Αλοννήσου θα αναλάβει να εξασφαλίσει την κατασκευή αγωγού μεταφοράς του νερού από τη θέση εγκατάστασης των μονάδων ο οποίος θα συνδέει τη δεξαμενή/αντλιοστάσιο του αναδόχου με τη δεξαμενή αποθήκευσης του Δήμου.
Οι εγκαταστάσεις των Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού θα γίνουν σε οικόπεδα που θα παραχωρηθούν για το σκοπό αυτό από τον Δήμο Αλοννήσου επιφάνειας περίπου 2.836 m2 και 20.226 m2 αντίστοιχα στις Θέσεις Γιαλιά και Στενή Βάλλα αντίστοιχα.

Προηγούμενο άρθροΣοβαρά προβλήματα στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο στην Αλόννησο από την έλλειψη δασκάλων
Επόμενο άρθροΝαυάγια γίνονται υποβρύχια μουσεία