Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ενδιαφέρον για το Θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου

Ενδιαφέρον για το Θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου

0

Σημαντικό εργαλείο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί το ερευνητικό πρόγραμμα AMARe (Actions for Marine Protected Areas) που μελετά το Θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου και περιλαμβάνει δράσεις για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου.

Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα, που συντονίζεται από την Ιταλική Διεπιστημονική Ομάδα για τις Θαλάσσιες Επιστήμες, περιλαμβάνει δέκα εταίρους, πραγματοποιείται στο διάστημα Νοέμβριος 2016 – Οκτώβριος 2019, και από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων που θα αποτελέσουν τη βάση για την εκτίμηση των πολλαπλών πιέσεων που δέχονται τα οικοσυστήματα Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει συντονισμένη περιβαλλοντική παρακολούθηση και θα υπάρχει στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε τρεις επιλεγμένες προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, και συγκεκριμένα στην Αλόννησο, στο Torre Guaceto (Ιταλία) και στα Illes Baleares (Ισπανία).

Στις περιοχές αυτές θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να εντοπιστούν τυχόν πιέσεις οι οποίες επηρεάζουν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες που παρέχουν, και να διερευνηθούν οι δυνατότητες για βελτίωση της επικρατούσας κατάστασης με εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων φιλοξένησε την πρώτη συνάντηση (μεταξύ όσων προβλέπονται στο πλαίσιο υλοποίησης των πιλοτικών δράσεων στις τρεις περιοχές μελέτης του προγράμματος).

Στη συνάντηση συμμετείχε η ομάδα του CoNISMa με επικεφαλής τη συντονίστρια του προγράμματος καθηγήτρια Δρ. Simonetta Fraschetti, η ομάδα του Ελληνικού κέντρου θαλασσίων ερευνών με επικεφαλής τη Διευθύντρια Ερευνών Δρ. Βασιλική Βασιλοπούλου, και οι εκπρόσωποι του Φορέα διαχείρισης θαλάσσιου πάρκου, με επικεφαλής τον πρόεδρο, Καθηγητή Στέφανο Παρασκευόπουλο.

Έγινε μια πρώτη συζήτηση για τις ανθρώπινες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου, καθώς και για τα προβλήματα λειτουργίας του φορέα, από την οποία φάνηκε καθαρά η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του, ώστε να προστατευτεί αποτελεσματικά το θαλάσσιο πάρκο.

H παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονικής γνώσης είναι και ο στόχος του AMARe, και για τον λόγο αυτό συζητήθηκε με τους εταίρους και η οργάνωση των σχετικών δραστηριοτήτων για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τέλος, ο Φορέας του Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου διοργάνωσε επίσκεψη των συμμετεχόντων εταίρων του προγράμματος στη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του, προκειμένου να δουν τα όρια του πάρκου, τις γενικές περιβαλλοντικές συνθήκες και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

Η επίσκεψη στην Αλόννησο αποδείχτηκε εξαιρετικά ωφέλιμη για τους συμμετέχοντες, καθώς τους έδωσε την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία και να κατανοήσουν σημαντικά ζητήματα μέσω της προσωπικής επαφής με τα εμπλεκόμενα μέρη.