Χρηματοδότηση για στέγαστρα στάσεων διεκδικεί ο Δήμος Αλλονήσου

Πρόταση χρηματοδότησης για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων» θα υποβάλει ο Δήμος Αλλονήσου, μετά από ομόφωνη απόφαση που έλαβε τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο. Το ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο διαμορφώνεται βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Έτσι, ο Δήμος Αλοννήσου, που ανήκει στην κατηγορία δήμων με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 15.000 κατοίκων, ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 20.000 ευρώ για τον εξοπλισμό 10 στάσεων. Σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης δεν επαρκεί για το έργο, η διαφορά θα καλυφθεί από ιδίους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Ακόμη, θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες, ως δικαιούχος στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».