Τροποποίηση Δρομολογίων πλοίου Πρωτεύς τρίτη 20 02 2018

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Ε/Γ – Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 02 2018 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ