Το Σάββατο θα εκτελέσει δρομολόγιο ΤΟ FLYING DOLPHINS F/D ERATO

Το δρομολόγιο απο σποράδες προ βόλο θα πραγματοποιηθεί 06:30 πμ
και απο βόλο προ σποράδες θα πραγματοποιηθει 14:30μμ