Νέα τηλέφωνα για τα ραντεβού στα τακτικά πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία

Καταργείται από 1 Ιανουαρίου 2018 ο αριθμός 1535 για τα ραντεβού των Τακτικών Πρωινών Εξωτερικών Ιατρείων στο Νοσοκομείο Βόλου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Διοικητή του Νοσοκομείου οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για τα ραντεβού των Τακτικών Πρωινών Εξωτερικών Ιατρείων τα εξής τηλέφωνα : 2421-352001, 2421-352002 που θα τεθούν σε λειτουργία.