Εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος Βορείων Σποράδων με τον συνδυασμό του Κώστα Αγοραστου ο Αθανάσιος Ζλατούδης